Brommerinfo

home / brommerinfo / Schorsing


Schorsing
 

Onderwerpen op deze pagina

 

 

1. Een bromfiets tijdelijk niet gebruiken: schorsen

2. Een schorsing aanvragen, verlengen of opheffen

3. Schorsingsperiode

4. Schorsen en machtigen

5. Verlengen van een schorsing

6. Schorsingsregeling voor verzamelaars van brom- en snorfietsen

 

 


 

1. Een bromfiets tijdelijk niet gebruiken: schorsen

Als u van plan bent om met uw bromfiets langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kunt u voor de voertuiggebonden verplichtingen vrijstelling krijgen. Voor bromfietsen is dat de WA-verzekeringsplicht.
 
Schorsing aanvragen
U moet zelf een schorsing aanvragen. Dat kan online via de RDW site of bij één van de grotere postkantoren. Op het postkantoor kunt u het eventueel door een gemachtigde laten doen. Bij online schorsen is machtigen niet mogelijk. De geldigheid van het voor de bromfiets afgegeven kentekenbewijs wordt dan geschorst.
 
De RDW legt de schorsing vast in het kentekenregister. U bent dan niet langer verplicht om uw voertuig te verzekeren.

Zie voor meer informatie: een schorsing aanvragen, verlengen of opheffen.
 
Niet op de weg
Als de geldigheid van het kenteken is geschorst, mag u met uw bromfiets geen gebruik maken van de openbare weg. Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Uw bromfiets mag ook niet langs de openbare weg geparkeerd staan.


2. Een schorsing aanvragen, verlengen of opheffen


·    Voor het aanvragen,verlengen of opheffen van een schorsing kunt u terecht op de grotere postkantoren of bij de balie van de RDW Skagerrak 10 in Veendam, de RDW Europaweg 205, in Zoetermeer of bij de RDW Hedikhuizerweg 19 in Den Bosch. U kunt de aanvraag, verlenging of opheffing van de schorsing ook online via de RDW website regelen.

Wat heeft u nodig
De documenten die u hiervoor op het postkantoor of  bij de RDW-balie nodig heeft, zijn:
·    Het Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs (deel II) van het kentekenbewijs
·    Een geldig persoonlijk legitimatiebewijs (Nederlands rijbewijs, paspoort of daaraan gelijkgesteld document)
Voor het schorsen van een bromfiets mag u ook gebruik maken van een zogenaamd W-document.

Voor het online aanvragen, verlengen of opheffen van een schorsing moet u het volgende bij de hand hebben:
·    het kentekenbewijs, kenteken en meldcode
·    uw e-mailadres 
·    uw DigiD-code 
·    uw gegevens voor betalen met Ideal

Schorsingsduur
U schorst de bromfiets in principe voor één jaar. De schorsingsperiode wordt op het Tenaamstellingsbewijs vermeld. Na een jaar loopt de schorsing automatisch af. Vervolgens moet u het Tenaamstellingsbewijs op het postkantoor weer laten aanpassen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Verlengen van een schorsing
Wilt u langer schorsen dan een jaar, dan moet u vóór afloop van de schorsingsperiode een verlenging aanvragen. Dat kunt u online doen via de RDW website en bij het postkantoor of bij de klantenbalie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation).

Online schorsing verlengen
Verlengt u de schorsing online via de RDW website, dan kunt u dat tot maximaal zes weken voor de eindatum doen. U behoudt dan dezelfde vervaldatum plus één jaar. U ontvangt van de RDW een Tenaamstellingsbewijs met daarop de nieuwe afloopdatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen.


Schorsing verlengen op postkantoor of bij RDW

Op het postkantoor of bij de RDW-balie kunt u de verlenging uiterlijk op de einddatum van de schorsing aanvragen, die op het Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) staat aangegeven. Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging vóór dat weekend regelen. U kunt de verlenging niet, zoals bij online schorsen, voortijdig regelen.

U kunt de schorsing steeds opnieuw verlengen voor maximaal een jaar.

Wat heeft u nodig voor het verlengen
Voor het verlengen van de schorsing moet u dezelfde documenten meenemen/gebruiken als bij een schorsing aan- of afmelden. Voor het online verlengen van de schorsing moet u beschikken over een geldige DigiD en iDeal.

 

3. Schorsingsperiode

Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. De schorsingsperiode wordt op het Tenaamstellingsbewijs vermeld.

Na een jaar loopt de schorsing automatisch af. Om daarna met uw voertuig te mogen rijden moet u het Tenaamstellingsbewijs op het postkantoor laten aanpassen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Als u uw voertuig verkoopt, of op een andere manier overdraagt, vervalt de schorsing automatisch bij het overschrijven van het kenteken.

Bij tussentijdse opheffing van de schorsing of verkoop van het voertuig ontvangt u geen restitutie van het schorsingsbedrag.

Wilt u het voertuig langer dan één jaar schorsen dan leest u nij verlengen van een schorsing hoe u dat kan regelen.

 

4. Schorsen en machtigen

Als u niet in de gelegenheid bent om de schorsing zelf te regelen kunt u iemand machtigen dit voor u te doen. De door u gemachtigde persoon kan de schorsing alleen via één van de grotere postkantoren of via de RDW-klantenbalie in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation) regelen. Machtigen is bij online schorsen niet mogelijk.

Voor het aanmelden en opheffen van een schorsing heeft de gemachtigde nodig:


·    het originele door u (machtigingsverlener) ingevulde en ondertekende machtigingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de grotere postkantoren en bij de kantoren van de RDW.
·    het Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) en het Overschrijvingsbewijs (deel II) van het kentekenbewijs
·    een kopie van een geldige legitimatie van de machtigingsverlener
·    een geldig legitimatiebewijs van zichzelf
·    staat het voertuig op naam van een rechtspersoon, dan ook een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel(maximaal 1 jaar oud). Een uittreksel van internet is niet toegestaan.

 

5. Verlengen van een schorsing

Wilt u langer schorsen dan een jaar, dan moet u vóór afloop van de schorsingsperiode een verlenging aanvragen. Dat kunt u online doen via de RDW website en bij het postkantoor of bij de klantenbalie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation).

Online schorsing verlengen
Verlengt u de schorsing online via deze website, dan kunt u dat tot maximaal zes weken voor de eindatum doen. U behoudt dan dezelfde vervaldatum plus één jaar. U ontvangt van de RDW een Tenaamstellingsbewijs met daarop de nieuwe afloopdatum. Het oude Tenaamstellingsbewijs moet u na ontvangst van het nieuwe bewijs vernietigen.


Schorsing verlengen op postkantoor of bij RDW

Op het postkantoor of bij de RDW-balie kunt u de verlenging uiterlijk op de einddatum van de schorsing aanvragen, die op het Tenaamstellingsbewijs (deel 1B) staat aangegeven. Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging vóór dat weekend regelen. U kunt de verlenging niet, zoals bij online schorsen, voortijdig regelen.

U kunt de schorsing steeds opnieuw verlengen voor maximaal een jaar.

Wat heeft u nodig voor het verlengen

Voor het verlengen van de schorsing moet u dezelfde documenten meenemen/gebruiken als bij een schorsing aan- of afmelden. Voor het online verlengen van de schorsing moet u beschikken over een geldige DigiD en iDeal.

 

6. Schorsingsregeling voor verzamelaars van brom- en snorfietsen


Voor verzamelaars van brom- en snorfietsen is er een aparte schorsingsregeling. Er is een maximum ingesteld voor schorsingsbetalingen. Deze regeling voorkomt dat verzamelaars (onevenredig) veel geld kwijt zijn aan het schorsen van voertuigen waarmee ze niet rijden.

De volgende brom- en snorfietsen komen voor de verzamelaarsregeling in aanmerking:
·    Brom- en snorfietsen waarvan uit het kentekenbewijs blijkt dat ze 15 jaar of ouder zijn;
·    Brom- en snorfietsen waarbij onder datum eerste toelating op het kentekenbewijs staat vermeld: 31-08-2005.

Voorwaarde voor deze regeling is dat de brom- en snorfietsen in het kentekenregister allemaal op naam van dezelfde eigenaar/houder zijn geregistreerd.

Voor de eerste vijf brom- en snorfietsen betaalt u vijfmaal het tarief 'Schorsen brom- en snorfiets'.

Ook andere geschorste voertuigen zoals auto’s kunnen meetellen voor het totaal van vijf. U betaalt dan vijfmaal het lage schorsingstarief.

Vanaf het zesde voertuig hoeft u niet meer te betalen, zolang er vijf betaalde schorsingen zijn.

Het schorsen van voertuigen voor de verzamelaarsregeling kan zowel online via de RDW website als bij de grotere postkantoren.